Konferansen har til hensikt å løfte temaet fysisk aktivitet i arbeidslivet i et langsiktig perspektiv for å styrke arbeidshelsen. For oss i Sjøfartsdirektoratet er dette særlig aktuelt da våre sjøfolk er en av veldig få yrkesgrupper som faktisk trenger en helseerklæring for å få lov til å jobbe.

Sjøfartsdirektoratet ønsker å legge til rette for og å motivere til satsing og fokus på fysisk aktivitet og helse. Vi i Sjøfartsdirektoratet tror at god fysisk form og helse gir økt konsentrasjon, årvåkenhet og trivsel for de seilende, som igjen gir en tryggere ferdsel til sjøs for alle. Det gjelder primært ut mot rederinæringen, men også mot den enkelte sjømann som selvsagt også personlig er ansvarlig for egen innsats når det gjelder fysisk aktivitet.

Fokus på konferansen er ikke trening i arbeidstiden, men arbeidslivet som arena for både kunnskap og motivasjon for fysisk aktivitet

Hvem er aktuelle deltagere?

Denne konferansen er spesielt aktuell for alle rederier som er aktive innen HMS, og som betrakter aktivitet og mosjon for sine ansatte i et HMS-perspektiv. Den konkrete målgruppen er bedriftsledere, HR-avdelinger, tillitsvalgte, bedriftshelsetjenesten eller verneombud. Det anbefales gjerne at det er personer med både engasjement og mandat til å få til noe aktivt i ettertid som reiser.

Helsedirektoratet er hovedarrangør for konferansen, sammen med bl.a. Sjøfartsdirektoratet, Arbeidstilsynet, LO, NHO, Statens arbeidsmiljøinstitutt, Virke og Spekter.

Mer informasjon hos Helsedirektoratet

Påmelding

Konferansen er gratis, og går over én dag  hos Helsedirektoratet i Oslo den 28. nov. Påmelding skjer ved å sende en mail til Sverre Flatebø ved Sjømannsidretten i Sjøfartsdirektoratet. Grunnet stor etterspørsel til konferansen ber vi om at du gjør dette innen torsdag 19. oktober.

Alle vi som er med som medarrangører kan invitere med aktører som vi mener kan være aktuelle å ha med. Vi vil prøve å få tak i ressurspersoner i flest mulige rederier, slik at disse kan bli motiverte og være ytterligere foregangseksempler.