I første omgang er det åpnet for revisjoner av rederikontor, samt verifikasjoner for midlertidig ISM-sertifisering av skip og rederikontor.

– Situasjonen vi nå står i medfører at vi må tenke nytt. Dyktige medarbeidere har klart å snu seg rundt og finne gode løsninger slik at vi fortsatt kan gjennomføre tilsyn på en god måte, sier Alf Tore Sørheim, avdelingsdirektør for underavdeling inspeksjon, revisjon og beredskap.

Elektronisk dokumentasjon

Under fjernrevisjon gjennomfører Sjøfartsdirektoratets revisorer åpningsmøter, intervjuer og avslutningsmøter via telefon eller Skype/Teams med videooverføring om det er mulig.

Rederiene må kunne presentere dokumentasjon elektronisk ved for eksempel pålogging, e-post, direktefilming eller skjermdeling. I likhet med direktoratet jobber de fleste rederiansatte fra hjemmekontor og det er en forutsetning at de har tilgang til relevant informasjon/dokumentasjon og at den kan deles.

Fjerntilsyn - en del av fremtiden

– Midt oppi dette må vi sørge for å ta med oss lærdommen inn i fremtidens tilsyn. Vi vil jobbe for at fjerntilsyn vil kunne være en del av den normale tilsynsverden i fremtiden, sier Sørheim.

Første fjernrevisjon ble gjennomført med vellykket resultat og gode tilbakemeldinger fra både rederi og revisjonsteam. Revisjonsleder Bjørn Gunnar Garnes i Sjøfartsdirektoratet var først ute da han gjennomførte fjernrevisjon av rederiet Lustrabaatene AS fra sitt hjemmekontor i Bergen.