Tolv omkomne er en økning på tre personer i forhold til første halvår i fjor, men er nært snittet de siste fem årene. Hittil i år er det kun menn som har mistet livet fra fritidsbåt, og halvparten av de omkomne var 70 år eller eldre. Den yngste som døde var 24 år.

Elleve av tolv døde som følge av drukning. En person døde av høyintensitetsskade og nedkjøling. Seks personer omkom etter å ha falt over bord, tre av disse falt fra båter som lå til kai. Fire personer omkom som følge av at båten kantret, en mistet livet da båten grunnstøtte og siste person i statistikken døde etter å ha lagt på svøm etter båten.

Vest og mulighet for varsling kunne reddet flere

Seks av de omkomne benyttet ikke flyteutstyr. I ett av tilfellene er det ukjent om vest ble brukt.

Sjøfartsdirektoratet anbefaler at alle som skal ut i båt har en godt tilpasset og vedlikeholdt vest med skrittstropp på. Det øker sjansen for å overleve ved fall til sjø.

Det er også lurt å velge en vest som sikrer frie luftveier dersom man skulle miste bevisstheten etter fall over bord. Videre er det viktig at folk har på seg flyteutstyret. Det er vanskelig å forutsi fall over bord.

Å ha mulighet til å varsle er ekstremt viktig. Vanntett kommunikasjonsutstyr på kroppen er et godt råd. Det kan være en mobil i vanntett pose eller en håndholdt VHF som tåler vann.

Promille, mørke og høy hastighet er en farlig kombinasjon

Av de omkomne er det så langt bekreftet at tre var alkohol- eller ruspåvirket, mens to var edru. I fem av ulykkene venter Sjøfartsdirektoratet på avklaring fra politiet, da obduksjonsrapportene ikke er klare ennå. To av de omkomne ble ikke obdusert. Alkohol- og ruspåvirkning forblir derfor ukjent.
Ni av tolv ulykker skjedde i tiden mellom fredag kveld og søndag, og halvparten av ulykkene skjedde på kveld- og nattestid mellom 18:00–06:00.

Hvert år skjer det ulykker hvor fart, mørke og promille er medvirkende faktorer. Sjøfartsdirektoratet anbefaler derfor alle å avpasse farten, ha lanterner på båten og alltid være edru når de fører båt.

Alene i båt

Åtte av de omkomne hittil i 2020 var alene i båten da ulykken inntraff. Det er ekstra viktig å tenke sikkerhet om man er alene i båt, og ta forholdsregler slik at en kan redde seg selv om noe skulle skje. Alle bør sjekke muligheten for å komme seg om bord i båten igjen.

En god leider/badestige som kan nås når man ligger i vannet er viktig, både på båt og ved bryggeanlegg. Det er også viktig å bruke dødmannsknapp slik at båten stopper om man faller over bord.

Målet er at ingen skal omkomme fra fritidsbåt i Norge.

Les mer om statistikkgrunnlaget her

Få gode råd om egen sikkerhet i båt her