– Seks av ti nordmenn vet faktisk ikke at oppblåsbare vester trenger vedlikehold. Det er noe vi ønsker å gjøre noe med, og bruker derfor denne dagen til å informere dette. Målet er at den siste lørdagen i mai, hvert år, skal bli Sjekk vesten-dag, sier Kristin Wiig Sandnes, leder for forebyggende avdeling i Redningsselskapet. 

Mange støtter budskapet

Det er altså de oppblåsbare flytevestene oppmerksomheten er rettet mot lørdag 26. mai. Sjekk vesten-dagen gjennomføres av Redningsselskapet, men er et budskap og tiltak som medlemmene av Sakkyndig råd for fritidsbåt stiller seg bak.

Bruk av flyteplagg er fortsatt et av de viktigste tiltakene for å redusere ulykker med alvorlig utfall til sjøs. Båtlivsundersøkelsen 2018 viser at folk generelt er flinke til å bruke flyteplagg. I undersøkelsen sier ni av ti at det finnes flyteutstyr til alle om bord, mens to av tre sier at alle om bord alltid bruker godkjent flyteplagg. Dette er en betydelig økning siden Båtlivsundersøkelsen i 2012. Da svarte kun halvparten at flyteplagg alltid var i bruk.

– Men det er også viktig å sørge for at disse virker som de skal –  og når de skal, understreker sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Sakkyndig råd for fritidsfartøy, der Sjøfartsdirektoratet er med, er et samarbeidsorgan for offentlig myndigheter med ansvar innen fritidsbåtområdet, samt frivillige organisasjoner som arbeider for sikkerhet på fritidsbåter.

Et viktig bidrag for rådet er å fremme sikkerhet ved bruk av fritidsfartøy, blant annet med tanke på forebyggende arbeid. Det å jobbe samlet med holdningskampanjer, og initiativ for økt sikkerhet til sjøs, er derfor sentralt i rådets arbeid opp mot eiere og brukere av fritidsbåt. 

Over hele landet

Redningsselskapet er en av organisasjonen i rådet, og deres Sjekk vesten-dag vil foregå i hele landet. Alle kontorene til Redningsselskapet vil være åpne denne lørdagen. De tilbyr gratis sjekk av vester, og gir deg muligheten til å kjøpe nye cellulosetabletter, gasspatron eller en helt ny redningsvest.

I tillegg vil redningsskøytene ta imot besøkende, og hjelpe til med både veiledning og opplæring der de er.

Enkelt å sjekke

Redningsselskapet har også lagt ut en video på internettsidene for Sjekk vesten-dagen (sjekkvesten.no). Der får man enkel informasjon om hvordan dette gjøres.

Budskapet er egentlig svært enkelt, og her er stikkordene du trenger:

  1. Sjekk at det ikke er hull i pølsa.

  2. Sjekk at patronen er hel.

  3. Sjekk at cellulosetablettene virker

Alle som selger vester tilbyr også deler til vestene. I tillegg kan dette kjøpes i redningsselskapets nettbutikk. 

Sjekk alle vester!

Tradisjonelle flyte- og redningsvester, padlevester og seilevester trenger også jevnlig sjekk. Etter bruk i saltvann må vesten alltid skylles i ferskvann. Ta også en årlig sjekk av sømmer, stropper og spenner. Sjekk også at flyteelementene ser ok ut.

Sakkyndig råd for fritidsbåt

Følgende organisasjoner og myndigheter sitter i Sakkyndig råd for fritidsbåt: Sjøfartsdirektoratet, Politidirektoratet, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), Miljødirektoratet, Kystverket, Redningsselskapet, Hovedredningssentralen, NORBOAT, Norges Seilforbund, Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF), Norges padleforbund, Motorsportforbundet, NHO Reiseliv.

Sjøfartsdirektør Olav Akselsen oppfordrer alle til å sjekke at vesten fungerer som den skal.