I en pressemelding skriver SINTEF at ambisjonen er å styrke posisjonen som verdensledende forskningsmiljø innenfor marinteknisk og biomarin forskning. Samtidig mener SINTEF at mange av vår tids samfunnsutfordringer vil finne sine løsninger gjennom bærekraftig utnyttelse av havet.

-Ved å samle vår innsats på dette området skal vi bli en enda bedre partner for både kunder og myndigheter innenfor havbaserte næringer. Det er en styrke at vi har motiverte bransjeaktører som medeiere, som deler en ambisjon om å videreføre Norges ledende posisjon som havnasjon. Dette krever tverrfaglighet og helhetlig satsing innenfor forskning, sier SINTEFs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv.

Stor nytte av å være med

Sjøfartsdirektoratet er med på eiersiden av SINTEF Ocean – sammen med Stiftelsen SINTEF, Rederiforbundet, DNV GL, Norsk Industri, Norges Fiskarlag og NHO Sjøfart. Direktoratet får observasjonsstatus i styret.

-For direktoratet er det viktig å være med på denne utviklingen. Havbaserte næringer vil få enda større betydning i fremtiden og som et fremover lent direktoratet ser vi stor nytte av å være med her, samt at vi har mye kompetanse som den nye organisasjonen kan dra nytte av, sier avdelingsdirektør John Malvin Økland i Sjøfartsdirektoratet. Han sitter også som direktoratets representant i styret.

Les hele pressemelding fra SINTEF