Sikkerhet ved bruk av ny teknologi i framdriftssystemer for skip var et av hovedemnene på Sjøsikkerhetskonferansen, som ble avsluttet i Haugesund i dag.

Batterier, hybridsystemer og metanol er alle nye alternativer for skipsframdrift som er kommet de siste årene. Sjøfartsdirektoratet har vært med fra et tidlig stadium i utviklingen av de ulike teknologien, med målsetting om å utvikle et godt regelverk for teknologien som tas i bruk. Det har vakt oppsikt også utenfor Norges grenser at en maritim administrasjon er så aktivt med.

- Vi har hatt et travelt år med utvikling av regelverk for ny teknologi, og har hatt et tett og godt samarbeid med både leverandører, rederier og klasseselskaper. Vi har stilt kritiske spørsmål ved sikkerheten ved for eksempel battericeller og krevet mer testing. Tilbakemeldingene fra leverandørene er at våre krav er med på å drive utviklingen mot sikrere systemer, sa Jacobsen.

Hydrogendrift er også en fremtidsrettet teknologi hvor Sjøfartsdirektoratet er med helt fra starten, men utviklingen her vil nok ta en del år, mener Jacobsen.

Åpen dør

Tor Magne Johannessen.- Vi opplever Sjøfartsdirektoratet som proaktive, og at de har hatt en åpen dør for oss leverandører, sa Tor Magne Johannessen, senioringeniør i Westcon Products and Systems (bildet til høyre), som utvikler batteriteknologi for maritim bruk.

Teknisk sjef Stig Førde i rederiet Fjord1 har erfaringer fra utviklingen av hybridskipet "Vision of The Fjords", som fikk prisen Ship of the Year for banebrytende design og teknologi tidligere i høst.

- Dette prosjektet har lært oss enormt mye, og det var bare positive erfaringer med både direktoratet og DNV GL. Disse erfaringene skal vi ta med oss nå når vi skal bygge fire nye rene batteriferjer de neste årene, sa han.