– I dag har vi vært med på en stor dag med signering av kontrakten for den første hydrogenferjen som skal bygges. Hydrogenprosjektet er banebrytende i arbeidet med å gjøre skipsfarten mer miljøvennlig, og for oss i Sjøfartsdirektoratet byr det på nyttig kunnskap og erfaringer vi kan ta med oss inn i andre fremtidsrettede prosjekter, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

Sjøfartsdirektoratet har gitt prosjektet en foreløpig godkjennelse, og skal nå ta godkjenningsprosessen videre fram mot en sertifisering. Nullutslipp i ferjesektoren gir en utslippsreduksjon på 600.000 tonn CO2 hvert år, og utviklingskontrakten som Norled vant i skarp konkurranse med Fjord 1 og Boreal om utvikling, bygging og drift av en hydrogen-elektrisk ferje hvor minimum 50 prosent av energibehovet dekkes av hydrogen er den første av sitt slag.

 - Dette er teknologiutvikling i verdensklassen. Verden ser til Norge. Hydrogen blir den siste brikken for å få nullutslipp i ferjesektoren. Hydrogen er løsningen der elektrisk drift alene ikke er mulig, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen