Signerte avtale om banebrytende ferje

  • Publisert: 08.01.2019 av: Kari Stautland

Statens vegvesen og Norled AS inngikk tirsdag avtale om bygging av verdens første hydrogen-elektriske ferje. Prosjektet byr på spennende utfordringer for Sjøfartsdirektoratet, som har ansvaret for å sertifisere ferjen, som skal settes i drift på Hjelmeland-sambandet i 2021.

Men in suits signing contract
Styreleder Ingvald Løyning i Norled. og vegdirektør Terje Moe Gustavsen smilte bredt under signeringen.
FOTO: Sjøfartsdirektoratet

– I dag har vi vært med på en stor dag med signering av kontrakten for den første hydrogenferjen som skal bygges. Hydrogenprosjektet er banebrytende i arbeidet med å gjøre skipsfarten mer miljøvennlig, og for oss i Sjøfartsdirektoratet byr det på nyttig kunnskap og erfaringer vi kan ta med oss inn i andre fremtidsrettede prosjekter, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

Sjøfartsdirektoratet har gitt prosjektet en foreløpig godkjennelse, og skal nå ta godkjenningsprosessen videre fram mot en sertifisering. Nullutslipp i ferjesektoren gir en utslippsreduksjon på 600.000 tonn CO2 hvert år, og utviklingskontrakten som Norled vant i skarp konkurranse med Fjord 1 og Boreal om utvikling, bygging og drift av en hydrogen-elektrisk ferje hvor minimum 50 prosent av energibehovet dekkes av hydrogen er den første av sitt slag.

 - Dette er teknologiutvikling i verdensklassen. Verden ser til Norge. Hydrogen blir den siste brikken for å få nullutslipp i ferjesektoren. Hydrogen er løsningen der elektrisk drift alene ikke er mulig, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen

Til toppen