Gjennom denne avtalen forplikter de tre sjøfartsmyndighetene seg til å fremme aksept og bruk av e-sertifikater som erstatning for de tradisjonelle papirdokumentene som brukes i sjøfartsnæringen i dag.

Under Singapore Maritime Week ble i går et omforent memorandum (MoU) signert av den danske sjøfartsdirektøren Andreas Nordseth, administrerende direktør i MPA, Andrew Tan, og – på vegne av Sjøfartsdirektoratet – Norges ambassadør til Singapore, Tormod C. Endresen. MoU-en omfatter samarbeid på områder som aktiv jobbing for og bruk av elektroniske sertifikater på skip registrert under partenes respektive flagg, aksept av e-sertifikater ved havneanløp og havnestatskontroller samt deling av informasjon og erfaring knyttet til utstedelse, bruk og aksept av e-sertifikater.

Det er ikke tilfeldig at Sjøfartsdirektoratet har valgt sjøfartsmyndighetene i Danmark og Singapore som samarbeidspartnere i prosjektet.

– Sjøfartsdirektoratet har lenge samarbeidet med den danske Søfartsstyrelsen. Et vellykket pilotprosjekt om e-sertifikater i fergetrafikken mellom Norge og Danmark har banet vei for et samarbeid gjennom denne MoU-en. Når vi nå også har fått Singapore – et stort internasjonalt kvalitetsregister – med på laget, tror vi at MoU-en vil få betydelig innvirkning på hvordan e-sertifikater vil bli realisert i fremtiden, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.