EMSA (European Maritime Safety Agent) og ESA* (Efta Surveillance Authority) gjennomgår hvordan Sjøfartsdirektoratet har implementert regelverket og hvordan våre inspektører kontrollerer utenlandske skip som anløper norske havner.

– Rapporter blir gjennomgått, og de kontrollerer at vi utfører inspeksjoner i henhold til regelverket, sier Bjørn Ove Hansen, senioringeniør i underavdeling inspeksjon, revisjon og beredskap i Sjøfartsdirektoratet.

Grundig gjennomgang

I forkant av revisjonen ble det sendt ut en «previsit quest», et spørreskjema utarbeidet av EMSA, og revisjonen baseres i stor grad på svarene Sjøfartsdirektoratet gir. Gjennomgangen er svært grundig, og strekker seg fem år tilbake i tid. Inspeksjoner gjort i 2014 kan altså bli gjennomgått under den fire dager lange revisjonen.

– Vi har forberedt oss til dette besøket i flere måneder, og det er godt å få kontrollsjekket at det vi gjør er riktig, sier Hansen.

GRUNDIGE: Andrea Betti (EMSA), Dimitrios Karabinis (EMSA) og Lemonia Tsaroucha (ESA) på plass i Sjøfartsdirektoratets kontorer.

Forbedringspotensiale

Han legger til at revisjonen var ryddig og fin, godt samarbeid og åpne diskusjoner.

– På overordnet plan ble det sagt at Norge oppfyller havnestatskontrolldirektivet, men de har likevel notert seg noen punkter der vi har forbedringspotensiale, sier han.

Sjøfartsdirektoratet ønsker selvsagt å forbedre seg, og de fleste av punktene var kjent på forhånd.

– Alle punktene har vært tema denne uken, og det var derfor ingen store overraskelser for oss. Nå avventer vi deres utkast til rapport innen tre måneder og først da får vi vite hvilke av punktene som blir ansett som avvik og ikke, sier Gerd Lise Søiland, seniorrådgiver avdeling for operativt tilsyn.

*EØS-tilsynet ESA kontrollerer gjennomføringen og etterlevelsen av EØS-avtalen i Island, Liechtenstein og Norge.