Sjøsikkerhetskonferansen 2020 - Dag 1 - Tirsdag 22. september from Norwegian Maritime Authority on Vimeo.

 

Først av alt beklager Sjøfartsdirektoratet at sendingen som ble streamet på dag 1 bar preg av hakking underveis. Over finner du dag 1 - helt fri for hakking.

Du kan spole/stoppe i sendingen slik det passer deg.

Dagens sending består av følgende bolker:

 •  09.00: Velkommen og åpningsforedrag
  - Lars Alvestad, fungerende sjøfartsdirektør

 • Risikobilde 2020
  - Vegar Berntsen fungerende seksjonssjef i Sjøfartsdirektoratet

 • Fokusområde 2021
  - Torben Vik, seniorrådgiver i Sjøfartsdirektoratet

 • 10.00: Da korona traff - tilsyn og mannskapsskifter under en pandemi
  - Alf Tore Sørheim, avdelingsdirektør (Sdir), Catho Spissøy, inspektør (Sdir), Ingfrid Madland, kvalitetssikringssjef (Rødne) og Line Falkenberg Ollestad rådgiver (Norges Rederiforbund) forteller om da arbeidshverdagen ble snudd på hodet 12. mars - hva ble gjort for å utføre tilsyn og hvordan ble mannskapsskifter løst?

 • 11.00: Hva kjennetegner godt sjømannskap, og hvorfor det er et viktig spørsmål?
  - Asbjørn Lein Aalberg, forsker SINTEF Digital, har forsket og analysert over hva 700 sjøfolk mener er godt sjømannskap.