Bli med på frokosten, vi serverer kaffe, blingser og minisveler.

Hva skjer?

Fullt program, punktvis og med klokkeslett, ser du helt nederst i denne artikkelen. Her er imidlertid noen linjer om hvem som snakker om hva.

Etter frokost og mingling vil sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide innlede om den "Den foretrukne maritime administrasjonen»

Administrerende direktør i Norges Rederiforbund (NR), Harald Solberg, orienterer om forbundets miljøambisjoner og hva som skjer innenfor det grønne skiftet i maritim næring.

Ingrid Dahl Hovland, direktør i Statens vegvesen, orienterer om planene for fergefornying i årene som kommer.

Håkon Klepsvik, Chief Technology Officer i Odfjell Drilling, deler sine erfaringer med norsk flagg og det grønne skiftet.

Senioringeniør Karolina Lundgren fra Sjøfartsdirektoratet gir et innblikk i hvordan vi jobber sammen med næringen, og hvordan håndtere kjemikaliefrakt og returlaster offshore.

Administrerende direktør i Norled, Heidi Wolden, avslutter frokosten med å fortelle om Norled sin «grønne reise»; overgangen fra diesel til elektrisk til hydrogen.

Lokalet

Flaggfrokosten arrangeres altså om bord på Norleds nye elektriske ferge MF Nesvik. Våren 2021 ble denne satt i rute på sambandet Hjelmeland-Nesvik-Skipavik.

Fartøyet har en kapasitet på nesten 300 passasjerer og 80 biler.

Flaggfrokosten finner sted inne i salongen. For anledningen ligger fergen til kai ved Bjergstedkaien utenfor Stavanger konserthus.

For påmeldte deltakere vil det også bli mulig å melde seg på en omvisning i MF Nesvik.

Program: 

  • 09.00 – 09.30 Frokost og mingling​
  • 09.30 – 09:35 Fride Solbakken, Maritim Forum - ønsker velkommen​
  • 09:35 – 09:45 Knut Arild Hareide  «Den foretrukne maritime administrasjonen»
  • 09:45 – 10:00 Harald Solberg – miljøambisjonene til NR og hva som skjer innenfor det grønne skiftet i maritim næring​
  • 10:00 – 10:10 Ingrid Dahl Hovland – Vegvesenet sine planer for fergefornying er i årene som kommer
  • 10:10 – 10:25 Håkon Klepsvik, Odfjell Drilling – Erfaringer med norsk flagg og det grønne skifte» ​
  • 10:25 – 10:35 Karolina Lundgren, Sjøfartsdirektoratet: Den foretrukne maritime administrasjonen – kjemikaliefrakt og returlaster offshore​
  • 10:35 – 10:45 Heidi Wolden, Norled: Norled sin «grønne reise»: Overgangen fra diesel til elektrisk til hydrogen ​
  • 10:45 – 11:00 Mingling evt. omvisning om bord