Frem til nå har rederiene mottatt to årsgebyrfakturaer, en fra Sjøfartsdirektoratet og en fra avdeling Skipsregistrene. Vi har nå endret forskriftene, slik at kundene kun vil få én årsgebyrfaktura per registrert skip.

- Vi jobber kontinuerlig for å bli en mer effektiv og kundeorientert organisasjon, og tror dette tiltaket vil gjøre det enklere for kundene våre, sier John Malvin Økland, som er direktør for Sjøfartsdirektoratets administrasjonsavdeling.