– Jeg har stor tro på at dette samarbeidet vil gi effekter. Allerede i forbindelse med NRK Brennpunkt sin dokumentar i fjor høst var vi i Sjøfartsdirektoratet tydelige på at vi i fellesskap må ta ansvar for å stoppe den ulovlige virksomheten. I tillegg til de miljømessige konsekvensene har dette også utgjort en risiko for skipene. Det er viktig at vi utnytter den kunnskapen vi besitter hver for oss slik at vi får stanset den ulovlige eksporten av EE-avfallet, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

Mellom 4 000 og 10 000 tonn elektrisk og elektronisk (EE) avfall i Norge havner trolig på avveie, og mye eksporteres ulovlig ut av landet. I Brennpunkt-dokumentaren "Søppelsmuglerne" viste NRK både omfanget og ikke minst at mye av det er godt organisert. Klima- og miljødepartementet ba Miljødirektoratet foreslå tiltak og aktiviteter for å stanse ulovlig eksport av EE-avfall.

– Det ser ut til at en del av eksporten av EE-avfall er knyttet til organisert kriminalitet som strekker seg over landegrenser. Det er behov for å styrke innsatsen mot denne type miljøkriminalitet på flere fronter ved at statlige etater samarbeider om blant annet deling av informasjon, tilsyn og kontroll. Et bedre samarbeid vil gjøre oss mer treffsikre overfor store aktører og bakmenn, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Blant tiltakene er å føre tilsyn og kontroll i hele verdikjeden fra returmottak for EE-avfall til eksport. Regelverket skal bli enda tydeligere om at uthenting av innlevert EE-avfall er ulovlig og straffbart, og plikten mottakene har til å sikre innlevert EE-avfall. Vi vil også innføre overtredelsesgebyr for ulovlig eksport av EE-avfall og straffeforfølge de mest alvorlige tilfellene.

Les hele saken på Miljødirektoratet sine nettsider.


Illustrasjonen viser kilder til EE-avfall som eksporteres ulovlig fra Norge, og hvilke veier avfallet tar før det ender opp i land utenfor Europa. Brukt elektronikk som eksporteres ulovlig stammer fra mottakene hos forhandlere og kommuner, og virksomheter og privatpersoner som gir bort eller selger brukte produkter. Eksporten fra Norge går på vei eller skip via andre europeiske land, og havner hovedsakelig i enkelte afrikanske land der det kan forårsake alvorlig skade på helse og miljø. Illusrtasjon: Melkeveien / Miljødirektoratet