Videre erkjenner Paris MoU at det nå er viktig å holde forsyningskjedene åpne, og at det viser seg svært vanskelig for redere å organisere tilsyn av skip. Det er dessuten vanskelig for sjøfolk å få nødvendig opplæring på kurs og få fornyet sertifikater.

I forbindelse med dette har Paris MoU utviklet midlertidige retningslinjer for sine medlemsland som er gjeldende under covid-19-krisen. Retningslinjene viser at det er behov for å utvise fleksibilitet under disse spesielle omstendighetene. Som følge av dagens situasjon har medlemslandene vært nødt til å iverksette nasjonale tiltak som påvirker landenes ordning for havnestatskontroll.

Last ned retningslinjene her.