-Jeg ser på dette som en god mulighet til å styrke min kompetanse innen ledelse, men også å få et bedre innblikk i norsk utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk. Årets tematiske fordypning er «Sikkerhetsutfordringer i Nord-Europa – med Russland som nabo». Jeg er veldig glad for å få denne muligheten og kursets fordypning er spennende og dagsaktuell, sier Økland.

Sjefskursets målsetning er å gi en grundig innføring i det norske forsvarets struktur og kapasiteter; innsikt i den dagsaktuelle utenriks- og sikkerhetspolitiske situasjonen; og oversikt over nasjonalt samfunnssikkerhets- og beredskapssystem. Kurset går over tre måneder, hvilket gir anledning til både en bred og dyp tilnærming. Sjøfartsdirektøren synes det er bra at flere i direktoratet nå får anledning til å delta på kurset.

Lærerikt

-Jeg har selv deltatt på sjefskurset og det var en lærerik periode. Mer kunnskap om samfunnssikkerhet og sikkerhetsrelaterte tema er noe direktoratet også vil dra nytte av, noe som også er en del av begrunnelsen for at vi også nå har fått inn en deltaker, sier Olav Akselsen.

Målgruppen for kurset er stortingsrepresentanter, embets- og tjenestemenn, representanter fra akademia, media, landsomfattende organisasjoner, samt utvalgte offiserer. Normalt er det 29 elever per kull, med overvekt av sivile deltakere.