Ved utgangen av januar var det registrert 600 skip i norsk internasjonalt skipsregister (NIS). Dette er det høyeste antallet skip i registeret siden 2008.

- Vi er en av verdens ledende havnasjoner, og har lange og stolte tradisjoner innen skipsfart. Jeg er glad for at vi har klart å snu den negative utviklingen, slik at flere redere ønsker å seile under norsk flagg. Dette viser at vår maritime politikk virker, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

- En stor norsk flåte er viktig for å sikre arbeidsplasser og vår maritime kompetanse, sier næringsministeren.

Betydelig økning siden 2014

Frem til 2015 var skipsregisteret preget av nedgang. I 2014 var det 522 skip i norsk internasjonalt skipsregister.

I maritim strategi la regjeringen frem flere tiltak for å snu den negative utviklingen. Regjeringen har blant annet myket opp fartsområdebegrensninger for NIS-skip, og styrket tilskuddsordningen for sysselsettinge av norske sjøfolk i registeret.
I alt kan 54 av skipene som har flagget inn i NIS siden 1. januar 2016 knyttes direkte til fartsområdeendringene.

- Dette er en veldig gledelig nyhet for hele den maritime næringen i Norge, og med økt tonnasje får vi større slagkraft i internasjonale maritime fora. En flåte i vekst kan også bidra til muligheter for norske sjøfolk, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Bruttotonnasjen i den NIS-registrerte flåten er nå på over 15 millioner, en økning på 14,3 prosent siden 2014.


Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen under Haugesundkonferansen 2018.
Foto: Steinar Haugberg/Sjøfartsdirektoratet

 

Fakta NOR og NIS

  • Norge har to skipsregistre: Norsk ordinært skipsregister (NOR) og Norsk internasjonalt skipsregister (NIS).
  • NIS-registeret ble opprettet i 1987 for å sikre et konkurransedyktig alternativ for norske utenriksrederier.
  • På bakgrunn av flertallet i fartsområdeutvalgets anbefalinger og som oppføling av regjeringens maritime strategi, ble fartsområdebestemmelsene for skip i NIS endret i 2016. NIS-skip kan nå frakte gods mellom norske havner som del av europeisk rute, og NIS-registrerte konstruksjonsskip kan operere på norsk sokkel.
  • Endringene i fartsområdebestemmelsene for NIS-registrerte utenriksferger ble midlertidig utsatt i påvente av løsning av sak med ESA. ESA konkluderte i november 2017 med at fartsområdebegrensningene i NIS ikke er i strid med EØS-avtalen.
  • Siden endringene i fartsområdebestemmelsene trådte i kraft i januar 2016, har antall skip i NIS økt fra 535 til 604. Så langt antas det at 54 skip har flagget inn i tilknytning til endringene i fartsområde. Antallet skip i handelsflåten i NOR ligger på omtrent samme nivå som for ti år siden.