Sjøfartsdirektoratets fokusområde for 2021 og 2022 er sikkerhetskultur og risikoforståelse. I årsaksanalyser etter ulykker ser vi ofte at ulik forståelse eller oppfatning av risiko er viktige bakenforliggende faktorer. Sikkerhetskulturen er selve ryggsøylen i sikkerhetsarbeidet.

– I den anledning har vi valgt å kjøre en quiz om fokusområdet, der vi ønsker at kundene skal sitte igjen med en helhetlig tankegang i sitt sikkerhetsarbeid, sier Torben Vik, seniorrådgiver på underavdeling fiskefartøy.

Å bygge en god sikkerhetskultur og etablere gode verktøy for å håndtere risiko er viktig. Sjøfartsdirektoratet ønsker å fremme betydningen av kvalitet og involvering i risikovurderingsarbeidet, og i den anledning oppfordrer vi deg til å delta i vår quiz!

Ta quizen her!

Du vil finne svar på de ulike spørsmålene på våre nettsider, i våre veiledere samt regelverk som er tilgjengelig på våre nettsider.

I januar skal to vinnere kåres i konkurransen som får hver sin Ipad-mini i premie.

Og du – visste du at Sjøfartsdirektoratets veiledere og verktøy for risikovurdering også egner seg for bruk av smarttelefon og nettbrett?

Ta utfordringen! Du kan delta ved å klikke her.