Det har blitt oppdaget at nødmeldinger med denne programmeringen blir filtrert bort, og således ikke blir håndtert som en nødmelding. Det vil da ikke føre til en SAR-aksjon.

Feilen berører flere norske fartøy som har nødpeilere om bord på sine «daugther crafts», og som er programmert med MMSI 98MIDxxxx.

Fartøy sertifisert etter polarkoden, og som har «daugther crafts» med EPIRB, bes være spesielt oppmerksomme.

Berørte nødpeilesendere må omprogrammeres. Reder bes kontakte forhandler av EPIRB så snart som mulig.

– Sjøfartsdirektoratet følger saken videre, og vil vurdere behovet for å utstede en sikkerhetsmelding, sier Leiv Andreas Austreid, underdirektør for underavdeling lasteskip og flyttbare innretninger.