Last ned som PDF: Midlertidige retningslinjer for havnestatskontrollmyndigheter i forbindelse med covid-19 (rev-2)

På et tidligere tidspunkt ble det utformet midlertidige retningslinjer for medlemslandene, da man så at det var nødvendig å opptre smidig og enhetlig under disse spesielle omstendighetene. Det ble da bestemt at tre måneders forlengelse av gyldigheten til skipssertifikater ville bli godkjent på grunn av koronakrisen.

Covid-19-pandemien fortsetter, og skipene har fremdeles operasjonelle utfordringer. Det er vanskelig å planlegge service, tilsyn og revisjoner, og verft og tørrdokker har trappet ned arbeidet eller holder midlertidig stengt.

Handelen til sjøs må fortsette som før

Sjøfolk har hatt problemer med å fornye sertifikatene sine, og havnerestriksjoner har gjort det vanskelig for besetningsmedlemmer både å komme seg om bord i skipene og reise hjem. For å holde forsyningskjeden i gang er det imidlertid viktig at handelen til sjøs fortsetter som før.

Det er umulig å forutse hvor lenge pandemien vil vare, og hvordan veien mot en mer normal situasjon vil bli. På bakgrunn av dette har Paris MoU vurdert det slik at retningslinjenes begrensning på tre måneder kan være for kort til å ta høyde for dagens utfordringer, og retningslinjene er derfor blitt endret.

Basert på de svært spesielle omstendighetene kan gyldighetsperioden til sertifikater forlenges til en hensiktsmessig og forholdsmessig tidsperiode som gjelder spesifikt for covid-19.

Når det gjelder MLC-saker, er det foreslått samsvar med ILOs “Information note on maritime labour issues and coronavirus (COVID-19)” (informasjon om problemstillinger relatert til arbeid til sjøs og koronaviruset).

Uttrykker solidaritet

Paris MoU deltok på en videokonferanse med IMO (den internasjonale skipsfartsorganisasjonen), representanter for ulike regimer for havnestatskontroll (PSC), avtaler og USCG (på verdensbasis), der det ble erkjent hvor viktig det er å ha en felles tilnærmingsmåte i slike situasjoner.

Paris MoU vurderte det slik at en pressemelding alene ikke ville være tilstrekkelig for å informere næringen og andre parter om endringene i de midlertidige retningslinjene om covid-19, og besluttet derfor å offentliggjøre de midlertidige retningslinjene.

Paris MoU ønsker fortsatt å uttrykke solidaritet med internasjonal skipsfart, sjøfolk og deres familier i denne vanskelige tiden. Dette er også nevnt i en tidligere pressemelding.

Vedlegg: