Generalsekretær Richard Schiferli i Paris Mou understreket på møtet at denne avgjørelsen demonstrerte hvor viktig luftforurensing fra skip er for Paris Mou. Tiltak mot forurensning til luft fra skipsfarten er regulert i MARPOLs Annex VI.

Andre emner på møtet i Haugesund (bildet) siste uke i mai var inspeksjonskampanjer rettet mot arbeids- og levevilkår som gjennomføres i perioden september - november i år, diskusjoner rundt hvordan ulike flagg rangeres på organisasjonens "White list" og rollen til de anerkjente organisasjonene, RO'ene.

- Årets komitemøte var en uke med sjøsikkerhet i fokus. Sammen sørger vi for å utvikle disse kontrollene i en positiv retning, noe som vises i form av økt kvalitet på utenlandske skip i våre havner. Miljørelaterte tema hadde også sterkt fokus. MARPOL Annex VI vil være tema under CIC kampanjen i 2018, noe vi er tilfreds med, sier underdirektør Alf Tore Sørheim i direktoratets Underavdeling for inspeksjon og beredskap.

Les pressemeldingen på Paris Mou's nettsider (engelsk)

Les pressemeldingen oversatt til norsk