Sjøfartsdirektoratet var sentrale da Polarkoden for skip som ferdes i polare strøk ble vedtatt i International Maritime Organization (IMO) for to år siden. Torsdag 24. november ble det første norskregistrerte fartøyet sertifisert for slik fart.

- Det viste seg ganske raskt at Stril Polar var velegnet for slik sertifisering, siden den er bygget med vinterinseringstiltak og en isklasse. Samarbeidet med DNV-GL og Møkster har for vår del vært veldig positiv. Vi tar med oss denne gode erfaringen videre i arbeidet med implementeringen av Polarkoden, sier senioringeniør Bodil Pedersen i Sjøfartsdirektoratet.

Flere fartøyer kommer

M/V Stril Polar er i utgangspunktet bygget for operasjon i kaldt klima, noe som har gjort behovet for oppgradering for å tilfredsstille koden noe begrenset. DNV GL har fasilitert prosessen for å oppnå Polarkode-sertifiseringen for M/V Stril Polar basert på kodens krav til risikovurdering av den planlagte operasjon og en detaljert gjennomgang av alt utstyr det stilles krav til i koden.

Sjøfartsdirektoratet gjennomførte sammen med DNV GL en inspeksjon av Stril Polar i Aberdeen i november. Konklusjonen var at skipet ikke hadde noen avvik, og at Stril Polar dermed kunne bli det første norske skipet med Polarkode-sertifisering.

- Når vi nå har implementert Polarkoden for M/V Stril Polar, gir dette oss muligheten til å gå inn i polare strøk vel vitende om at sikkerheten for skip, mannskap og miljø er godt ivaretatt. Som følge av det gode samarbeidet vi har hatt med DNV GL, Sjøfartsdirektoratet og vårt eget forsikringsselskap er vi svært motiverte for at flere av våre andre fartøyer også skal bli sertifisert etter Polarkoden, forteller Anne Jorunn Møkster, administrerende direktør i Simon Møkster Shipping AS.