Forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) har konsekvenser for kurs og testing i forbindelse med båtførerbevis, fritidsskippersertifikat (D5L) og Internasjonalt båtførersertifikat (ICC).

Sjøfartsdirektoratet kan ikke se at teoretisk undervisning/teoriprøver i forbindelse med nevnte kompetansebevis lenger er regulert spesielt i forskriften. Slik opplæring kan derfor gjennomføres som normalt dersom de generelle smittevernstiltakene følges. Smittevernstiltakene finnes på Helsedirektoratet sine sider.

Praktisk opplæring/utsjekk i forbindelse med D5L og ICC kan gjennomføres med gjeldende smitteverntiltak i henhold til § 15a − krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved kjøreskoler mv. i covid-19-forskriften.