Nye retningslinjer for opplæring og testing i forbindelse med båtførerbevis, D5L og ICC fra 11. mai 2020

  • Publisert: 24.04.2020
  • Endret: 08.05.2020

Fra mandag 11 mai kan teoretisk undervisning og prøver gjennomføres dersom generelle smitteverntiltak følges.  Praktisk opplæring/utsjekk kan gjennomføres med smitteverntiltak i henhold til §15a i covid-19-forskriften.

Fritidsbåt nær land
Fritidsbåt
FOTO: Dag Inge Aarhus

Torsdag 7. mai 2020, la regjeringen frem en plan for videre håndtering av Covid 19 i Norge. Endringer i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) som trer i kraft 11. mai, vil få konsekvenser for kurs og testing i forbindelse med båtførerbevis, fritidsskippersertifikat (D5L) og Internasjonalt båtførersertifikat (ICC).

Sjøfartsdirektoratet kan ikke se at teoretisk undervisning/teoriprøver i forbindelse med nevnte kompetansebevis lenger er regulert spesielt i forskriften. Slik opplæring kan derfor gjennomføres som normalt dersom de generelle smittevernstiltakene følges. Smittevernstiltakene finnes på helsenorge.no 

Praktisk opplæring/utsjekk i forbindelse med D5L og ICC kan gjennomføres med smittevernstiltak i henhold til § 15a − krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved kjøreskoler mv. i covid-19-forskriften.

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen