Ved overgangen til ny sertifikatstruktur ble det satt frist innen 1. januar 2017 for å søke om utstedelse av ferdighetssertifikat for matros, motormann, skipselektriker samt kompetansesertifikat skipselektrikeroffiser, basert på en overgangsordning som er etablert i hver enkelt bestemmelse for utstedelse av disse sertifikatene. Nå endres denne for enkelte grupper.

-Bakgrunnen for endringen er en totalvurdering av den situasjonen som mange sjøfolk nå befinner seg i. Mange som er permittert, eller har mistet jobben, har nok ikke fått med seg fristen som er satt. Vi ønsker nå å sikre at disse skal ha en mulighet å komme inn i arbeidsmarkedet igjen, selv om det alltid er utfordringer med å endre på en frist som er satt. Men her har hensynet til sjøfolkene i et tøft arbeidsmarked gått foran andre hensyn, sier Yngve F. Bergesen som leder avdeling for utdanning, sertifisering og bemanning i Sjøfartsdirektoratet.

Søknadsfristen oppheves for sjøfolk i nevnte yrkesgrupper som kan dokumentere minst 12 måneders godkjent fartstid mellom 1. januar 2007 til 1. januar 2012 og som faller inn under overgangsordningen.