Hurtigruteskipet KONG HARALD

Inspektører fra Sjøfartsdirektoratets regionkontor i Kristiansund gikk om bord i KONG HARALD i 10-tiden onsdag formiddag. 

Sjøfartsdirektoratet har fått noe informasjon om mulige årsaker fra rederiet, men kan foreløpig ikke si noe konkret hva dette går i før inspektørene om bord har fått mer tid på seg. Inspektørene jobber for å danne seg et bilde av hendelsesforløpet og hva som er årsak til at skipet mistet fremdrift .

Kong Harald ved kai i Molde
Kong Harald ved kai i Molde Foto: Sjøfartsdirektoratet

- Etterhvert vil det også bli vurdert om skipet kan fortsette i rute eller om det må innom et verksted, men det er det for tidlig å konkludere med på nåværende tidspunkt, sier fungerende Sjøfartsdirektør, Lars Alvestad. Han legger til at direktoratet har  god dialog med både rederi og klasse i oppfølgingen. Det samme gjelder inn mot Statens havarikommisjon.

Roser beredskapen

- Det er viktig å få klarhet i hva som har skjedd. Samtidig vil vi gi ros til både kaptein og mannskap om bord, til HRS som koordinerte redningsaksjonen, og alle som deltok. Dette viser at vi har gode krefter som stiller opp når en kritisk situasjon oppstår, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

Fra Sjøfartsdirektoratets side er det vanskelig å si så tidlig hvor lang tid det vil ta å få klarhet i hva som har skjedd, og når KONG HARALD kan seile videre. Vi vil bruke den tiden vi trenger for å få et bilde av hendelsesforløp og årsak.

Sjøfartsdirektoratet har så langt ikke mottatt ulykkesrapport fra rederiet, men har forståelse for at de ikke har har hatt mulighet til å prioritere dette ennå. 

Ambulansebåten ØYVON

Per nå er det mer usikkert når vi får kommet om bord i ambulansebåten som grunnstøtte i samme område og tidsrom, men denne vil også bli fulgt opp med tilsyn når det er mulig. Grunnet antatt skadeomfang som følge av grunnstøting og vanninntrenging, vil det også bli en oppfølging fra direktoratets side knyttet til  reparasjoner som må gjennomføres. Også her avventer vi ulykkesrapport. 

Oppdatering til media

For å skape forutsigbarhet vil vi sende ut en ny oppdatering til de som har bedt om det en gang mellom 14.30 og 16.00. 

Media som ønsker oppdateringer om saken, kan sende e-post til info@sdir.no

Pressekontakter:

Kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus
Kommunikasjonsrådgiver Kari Stautland