Registreringsplikt for alle som ankommer Norge

Fra og med klokken 12, mandag 21.12.2020 har Regjeringen vedtatt en endring i covid-19-forskriften som medfører at det nå er innført registreringsplikt for alle som ankommer Norge.

Alle som skal til Norge må registrere informasjon om blant annet navn, kontaktopplysninger, karantenested og eventuelt arbeidsgiver. Hovedregelen er at alle som skal passere grensen, også norske statsborgere, skal registrere seg.

Du kan lese mer om denne registreringsplikten samt finne registreringsskjemaet på denne nettsiden.

Karanteneplikt for alle som ankommer Norge fra utlandet

Personer som reiser til Norge fra områder med høye smittenivåer, skal oppholde seg ti dager i karantene etter innreise. Les mer om spørsmål og svar tilknyttet karantene her.

Strengere smitteverntiltak for reisende fra Storbritannia

For å hindre innførsel av ny variant av covid-19 oppdaget i Storbritannia, innføres det strengere smitteverntiltak for reisende fra Storbritannia.

Fra og med 22. desember innføres nye krav om testing for innreisende fra Storbritannia.

  • Alle som ankommer etter 21. desember, skal teste seg så snart som mulig og senest ett døgn etter ankomst. Så langt som mulig skal testing skje på flyplassen eller annen grensestasjon, hvis ikke må de reisende ta kontakt med kommunen eller annen teststasjon for å bestille testing.
  • Alle skal deretter ta ny test tidligst 7 døgn etter ankomst, og resultatet må foreligge før karantenen avsluttes etter tidligst 10 døgn.

Kravet gjelder alle som har oppholdt seg i Storbritannia i løpet av de siste 14 dagene før ankomst.

Personer som har oppholdt seg i Storbritannia etter 7. desember 2020, og har ankommet Norge før 22. desember 2020 skal så snart som mulig teste seg.

Personen skal teste seg selv om vedkommende har testet seg før 22. desember 2020.

Kilde: regjeringen.no     

Regler knyttet til mannskapsskifter for fartøy som ankommer Norge fra Storbritannia

Selv om det fra og med 22.desember er innført strengere smitteverntiltak for reisende fra Storbritannia vil det fortsatt være mulig å foreta mannskapsskifte på fartøy som ankommer Norge fra Storbritannia, også etter 22.desember.

Dette forutsetter at oppgitte smitteverntiltak følges.