– Sakens kjerne er at det ikke er feil på selve nødpeilesenderen selv om den er programmert med MMSI 98MIDxxxx, hvor «MID» er enten landskodene 257, 258 eller 259, forteller Rune Magne Nilsen, senioringeniør på underavdeling lasteskip og flyttbare innretninger.

Les også: Problem med nødpeilsendere

Nødpeilesenderen vil sende normal nødmelding på 406.xxx MHz, hvorpå denne nødmeldingen vil bli fanget opp av Cospas-Sarsat sine satellitter. Nødpeilesenderen vil samtidig sende ut sin normale homing frekvens 121.5 MHz.

Hex-koden blir oppfattet korrupt

Problemet er at nødpeilesenderens nødmelding, en unik Hex.kode hvor MMSI.id 98MIDxxxx er en del av koden som blir prosessert gjennom Cospas-Sarsat sitt landbaserte SAR-system, oppfatter en slik Hex.kode som korrupt. Dette betyr at en slik nødmelding ikke blir videreformidlet til hovedredningssentralen som igjen kan iverksette en søk- og redningsoperasjon.

– Potensielle fartøyer som kan ha nødpeilesendere som i dag er programmert med MMSI 98MIDxxxx er svært begrenset, og vil kunne omhandle større type fartøyer som har livbåter og/eller hurtiggående ribber og lignende som er knyttet til et moderskip, legger Nilsen til.

Se eksempel av riktig og feil programmering

For Sjøfartsdirektoratet er det viktig å understreke at problemet med nødmeldingen fra en nødpeilesender som er programmert med MMSI 98MIDxxxx, vil kunne gjelde alle typer nødpeilesendere som opererer på 406,xxx MHz og som er godkjent av Cospas-Sarsat, uavhengig av produsent.

Eksempelet nedenfor viser riktig og feil programmering/merking når det gjelder MMSI nummer på båter (livbåter, MOB-båter etc) tilknyttet et moderskip:

eksempel programmering nødpeilesender.jpg