Generelle helseråd

Sjøfartsdirektoratet anbefaler rederier og sjøfolk å følge de rådene som til enhver tid gis av Folkehelseinstituttet og norske myndigheter. Dette gjelder både råd om forebygging av smitte samt reiseråd knyttet til områder med større eller mindre grad av smittespredning. Direktoratet kan ikke gi råd utover dette, eksempelvis hvordan et rederi skal forholde til seg til bestemte geografiske områder. Dette må avgjøres av rederiene i samråd med de ansatte og helsemyndighetene.

Les også: Regarding change of crew on Norwegian vessels during Novel coronavirus (2019nCoV) outbreak

Bistand ved utfordringer

Dersom det er mistanke om sykdom, eller hvis karantene eller lignende medfører utfordringer for mannskapsskifte eller skipets operasjoner, kan direktoratet kontaktes direkte via sentralbordet på telefon +47 52 74 50 00 (som også gir tilgang til vår beredskapstelefon utenom arbeidstid). Vår bistand vil da være knyttet opp mot mulige løsninger på driftsmessige utfordringer, og ikke håndtering av smittede eller mistanke om smitte, da denne type bistand kun skal gis av helsemyndighetene.

Informasjon fra Kystverket finner du her, og her kan du lese råd og informasjon fra Folkehelseinstituttet.