I modellene «tilskudd for petroleumsskip i NOR» og «tilskudd for NIS konstruksjonsskip» økes tilskuddet fra 36 000 kroner per termin til summen av innbetalt norsk forskuddstrekk av skatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift per arbeidstaker med rett til tilskudd.

I modellen «tilskudd for skip i NIS» økes tilskuddet fra første termin til og med tredje termin 2021 fra 26% til summen av innbetalt norsk forskuddstrekk av skatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift per arbeidstaker med rett til tilskudd.  

Nytt søknadsskjema for første termin blir tilgjengelig 19. mars. Søknadsfristen for første termin er 25. mars.