I modellen «Tilskudd for skip i NIS» øker tilskuddet i 4. termin 2020 fra 26 prosent til lik innbetalt norsk forskuddstrekk av skatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift per tilskuddsberettiget sysselsatt.

Sjøfartsdirektoratet vil tilgjengeliggjøre nytt søknadsskjema for 4. termin 18. september. Søknadsfrist for 4. termin er 25. september.