Økt tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs for 4. termin 2020

  • Publisert: 10.07.2020

Stortinget vedtok i revidert nasjonalbudsjett å øke maksimalt tilskudd i 4. termin 2020, fra 36.000 per termin i modellene «Tilskudd for petroleumsskip i NOR» og «Tilskudd for NIS konstruksjonsskip», til lik innbetalt norsk forskuddstrekk av skatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift per tilskuddsberettiget sysselsatt.

I modellen «Tilskudd for skip i NIS» øker tilskuddet i 4. termin 2020 fra 26 prosent til lik innbetalt norsk forskuddstrekk av skatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift per tilskuddsberettiget sysselsatt.

Sjøfartsdirektoratet vil tilgjengeliggjøre nytt søknadsskjema for 4. termin 18. september. Søknadsfrist for 4. termin er 25. september.

Til toppen