– Vårt mål er trygge og sikre fartøy, norske som utenlandske, når de besøker våre havner på Svalbard. Det får vi til ved økt tilsyn og gjennom et godt samarbeid med Sysselmesteren, forteller Alf Tore Sørheim, avdelingsleder for operativt tilsyn i direktoratet.

Fra mai til og med august vil inspektører fra Sjøfartsdirektoratet være til stede for å føre tilsyn med fartøy som anløper havner på Svalbard.

– Vi minner om at rederiene har ansvar for at fartøy og mannskap tilfredsstiller gjeldende krav i regelverket. Vårt ønske er å komme om bord å se at sikkerheten er godt ivaretatt. Tenk sikkerhet – det gir økt trygghet for både mannskap og passasjerer, sier Sørheim, som legger til at fartøy kan bli tilbakeholdt dersom vi finner alvorlige forhold.

PÅ SVALBARD: F.v.: Stein Olav Bredli, Christine Tilley, Brynjar Johansen, Janne Urdal Aursland, Kristin Heggelund, sysselmester Lars Fause og Alf Tore Sørheim.
PÅ SVALBARD: F.v.: Stein Olav Bredli, Christine Tilley, Brynjar Johansen, Janne Urdal Aursland, Kristin Heggelund, sysselmester Lars Fause og Alf Tore Sørheim. Foto: Sysselmesteren på Svalbard