Øker svoveltesting med droner

  • Publisert: 09.10.2018

Sommerens svoveltesting med drone var stor suksess. Nå kjøper Sjøfartsdirektoratet inn tre nye svovelsensorer i det offentlige samarbeidet med Kystvakten, Kystverket og Statens strålevern.

På bildet ser du en drone som testes ut i havet.
Dronen skal aldri være nærmere fartøyet enn 50 meter og følges alltid av en mob-båt et stykke bak skipet.
FOTO: Sjøfartsdirektoratet

- Svovelkontroll av eksos vil bli utvidet til et større geografisk område enn i dag, og kontrollen vil bli mer effektiv, sier underdirektør Thomas Angell Bergh.

Utstyret skal brukes i arbeidet med å avdekke ulovlig utslipp, forbedre oljevern og hjelpe til i redningsarbeid. Det er Kystverket som har vært ute på offentlig anbud, og som har besluttet å kjøpe inn de nye dronene til overvåking og beredskap.

14 millioner kroner

Kontrakten, som er gitt Norse Asset Solutions, er verdt nærmere 14 millioner kroner. Det er en rammekontrakt hvor de statlige etatene kan få til sammen fem droner og spesialtilpasset utstyr. De nye dronene skal blant annet brukes i arbeidet med å måle svovelutslipp i eksos fra skip.

- Svovelkontroll av eksos vil bli utvidet til et større geografisk område enn i dag, og kontrollen vil bli mer effektiv, sier Thomas Angell Bergh, underdirektør for avdelingene inspeksjon, revisjon og beredskap.

Etter svoveltestingen i sommer, hvor det blant annet ble avdekket at et cruiseskip i Flåm hadde for høyt utslipp, ble resultatene vist på en internasjonal konferanse i Antwerpen. Der fikk Sjøfartsdirektoratets arbeid internasjonal oppmerksomhet.

Først i verden

Norge forsetter nå sin offensive overvåkning og beredskap med dronesensor og utvider fra én til tre droner – det til tross for at Danmark har testet svovelsensor på drone en god stund, men ennå ikke satt det i ordinær drift. 

Hensikten er at dronene, såkalte multikoptere med fire propeller, kan utstyres med ulike typer sensorer avhengig av oppdraget. I tillegg til vanlig kamera er også infrarødt kamera nå en mulighet i tillegg til andre sensorer.

Sjøfartsdirektoratet har gjennomført 205 inspeksjoner for å sjekke svovelinnhold på skipseksos hittil i år. Det har blitt avdekket fem brudd, og rederiene har fått overtredelsesgebyr på mellom 250.000 og 600.000 kroner.

Til toppen