– Selv om flere av meldingene er av eldre dato, kan de ha innhold som fremdeles er relevant. Vi tror at innholdet kan bidra til å hindre ulykker, og velger derfor å publisere dem på nytt. Vi oppfordrer sjøfolk og rederier til å lese gjennom både gamle og nye sikkerhetsmeldinger, for å se om det er noe å lære, sier senioringeniør i seksjon for risikostyring og analyse, Lars Inge Særsten.

Finn meldingene som er relevante for ditt fartøy

Noen sikkerhetsmeldinger retter seg mot spesifikt utstyr og hvordan dette er installert om bord. For utstyr som er erstattet med nytt eller utstyr som er tatt ut av produksjon, vil trolig ikke en gammel sikkerhetsmelding ha noen verdi. Det finnes likevel eldre utstyr i bruk som har vært omtalt i sikkerhetsmeldinger tidligere, og som kan være nyttige å kjenne til.

Sikkerhetsmeldinger som retter seg mot mangler ved drift, prosedyrer, praksis og rutiner vil alltid ha en gyldighet.

– Vi ser at enkelte hendelser eller problemstillinger skjer om og om igjen etter hvert som årene går. Vi har også sett at flere sikkerhetstilrådninger fra Havarikommisjonen (SHK) er knyttet til problemstillinger omtalt i tidligere sikkerhetsmeldinger. Her kan det være mye nyttig kunnskap, legger Særsten til.

Gyldigheten av en sikkerhetsmelding er dermed knyttet både til budskapet, og hvordan leseren føler det treffer om bord på eget fartøy.

Hvor finnes sikkerhetsmeldingene?

De eldre sikkerhetsmeldingene blir i de kommende ukene fortløpende lagt ut i en søkbar liste på Sjøfartsdirektoratets nettsider. Man kan filtrere visningen til å kun vise sikkerhetsmeldinger.

Det vil også sendes ut nyhetsvarsel til de som abonnerer på rundskriv.

Spørsmål eller kommentarer til innholdet i de eldre sikkerhetsmeldingene kan sendes til post@sdir.no