Skjemaet er et nytt skritt mot Sjøfartsdirektoratets mål om økt digitalisering og gode digitale løsninger som forenkler hverdagen til våre kunder. Det nye skjemaet er en forbedring av dagens elektroniske skjema, og skal gi en bedre brukeropplevelse og enklere utfylling.

Det manuelle skjemaet som kan benyttes i dag vil være tilgjengelig fram til 2. januar. Etter denne datoen vil det kun bli mulig å begjære tilsyn med det nye elektroniske skjemaet. Fordelene ved å benytte elektroniske skjemaer, er kortere svartid og raskere saksbehandling hos Sjøfartsdirektoratet.

Skjemaet krever innlogging via ID-porten, og selve skjemafunksjonaliteten ligger på Altinn. Det nye skjemaet kan foreløpig kun brukes for begjæring om tilsyn på fartøy. Skal du begjære revisjon eller verifikasjon på rederiet må du fortsatt bruke det manuelle skjemaet KS-0834B.

Rederiene må forberede

Det nye skjemaet blir gjort tilgjengelig på nett fra 2. januar. Før dette må rederier gjøre noen enkle grep i Altinn for å få riktig avsender på skjemaet:

  • Bestemme seg for hvilke personer som skal begjære tilsyn på rederiets fartøy. Administrer rettigheter i Altinn slik at disse personene har rollen «Samferdsel».
  • Når det nye begjæringsskjemaet er publisert vil det være mulig avgrense rettigheter for den enkelte person kun til dette skjemaet, hvis rederiet ønsker det.
  • Oppdateringen i Altinn må utføres av en person i rederiet som har tilgang til rollen «Tilgangsstyring» og rollen «Samferdsel» i Altinn. Veiledning for å administrere rettigheter finnes i Altinn.