Som følge av en endring av EU direktiv 1997/70/EC ble det i 2010 innført restriksjoner for bruk av variabel ballast på fiskefartøy mellom 15 meter (største lengde) og 45 meter (lengde (L)).

Dette har medført store utfordringer for fartøy med RSW-lastetanker, og nybyggvirksomheten innenfor denne fartøygruppen har mer eller mindre stoppet opp etter at endringene ble innført.

Sjøfartsdirektoratet har i flere år arbeidet tett opp mot EU med å finne en løsning på denne problemstillingen. Nå er omsider saken konkludert, og nye retningslinjer på dette området er publisert i vårt rundskriv RSV 15-2016.