Sjøfartsdirektoratet viser til høringen som ble sendt ut 29. oktober 2018, hvor vi foreslår noen tilleggsmomenter til høringen 4. juni 2018. I den nye høringen foreslås det at drivstoff som brukes mens skipet er i verdensarvfjordene, har et maksimalt svovelinnhold på 0,10 vektprosent.

Les også: Føreslår skjerpa miljøkrav i verdsarvfjordane

Videre inneholder forslaget et forbud mot bruk av eksosvaskesystem i verdensarvfjordene. Forbudet mot å bruke eksosvaskesystem gjelder både åpne, lukkede og hybride systemer. Vi foreslår også et forbud mot forbrenning av avfall om bord i verdensarvfjordene.

Etter skriftlig søknad fra et rederi foreslår vi at Sjøfartsdirektoratet kan gi dispensasjon til et skip fra Nivå I-kravene i MARPOL regel VI/13, dersom det kan dokumenteres at skipet vil innfri Nivå III-kravene senest fra 1. januar 2022.

Opprinnelig var datoen for ikrafttredelse av det nye regelverket satt til 1. januar 2019. Ettersom høringen må tilfredsstille EUs krav til tidsfrister, blir ikrafttredelsen for det nye regelverket noe utsatt. Planlagt ikrafttredelse er satt til i slutten av februar 2019.