– Jeg er glad for at vi nå får på plass et regelverk som legger til rette for at lag og foreninger kan drive kulturformidling samtidig som at sikkerheten ivaretas på en betryggende måte, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

 

Sjøfartsdirektoratet har etter oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet arbeidet med å få på plass et regelverk som skal være tilpasset historiske skip. Målet er at foreninger som bruker skipene skal kunne fortsette driften, samtidig som de har et regelverk som skal gi god nok sikkerhet for mannskap og passasjerer.

 

Det nye regelverket er utarbeidet i samarbeid med blant annet Universitetet i Sørøst-Norge. Åpne trefartøy er ofte enklere konstruksjoner og driftes av organisasjoner eller sammenslutninger som har kulturformidling som hovedformål. Regelverket trer i kraft 1. februar 2020, og gjelder for åpne treskip som har flere enn 12 passasjerer.

 

Link til NFD sin pressemelding