I likhet med sine søsterskip, går Viking Sun rett inn i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) etter levering fra det italienske verftet Fincantieri S.p.A,.

– Vi er stolte over at rederen igjen velger NIS. Med en flåte i vekst, vil Norge få enda større gjennomslagskraft i den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO, som utformer krav og regelverk. Gjennom disse prosjektene har vi også fått økt kompetanse innen cruiseskipsegmentet, sier Sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

GIR OPPLÆRINGSPLASSER

Akselsen er også glad for at unge nå har muligheten til å gjennomføre praksistiden på norske cruiseskip. Fra registreringen av «Viking Star» i mars 2015 og frem til i dag, har totalt 18 lærlinger og kadetter tjenestegjort om bord på skipene. Fire av disse har fått tilbud om fast ansettelse etter fullført trening. I oktober i år får ytterlige to kadetter muligheten til å gjennomføre sin opplæringsperiode – på det splitter nye skipet «Viking Sun».

TETT SAMARBEID

I Sjøfartsdirektoratet har avdeling Skipsregistrene og underavdeling Passasjerskip jobbet tett på cruiseskip-prosjektene.

– Siden det første møtet om innflagging av Viking Star i Bergen, har Sjøfartsdirektoratet utviklet et svært godt samarbeid med rederi, verft, og skipenes klasseselskap Lloyd’s Register. Det har vært lærerikt for oss, og vi setter stor pris på samarbeidet, sier Erik Landa ved Sjøfartsdirektoratets underavdeling for passasjerskip. De har blant annet deltatt på prøveturer og tester av utstyr på verftet i Ancona, og høstet nyttige erfaringer derfra.