Nyllig vedtok IMO (International Maritime Organization) sin miljøkomite (MEPC) at det fra 2020 kun er lov å bruke drivstoff som har mindre enn 0,5 prosent svovel. I dag er grensen 3,5 prosent.

-Dette er et viktig miljøtiltak som nå er vedtatt i IMO. Vedtaket vil føre til en reduksjon av svovelutslipp fra skipsfarten og dermed også bedre luftkvaliteten i havner og farleder, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

For skipsfarten innebærer vedtaket at de må gå over til lavsvolvel-drivstoff, -gass eller installere rensesystemer som fjernet svovel-utslippene.

Vedtaket om svovelkrav var en del av flere viktige miljøvedtak i sist møte i MEPC. En fyldigere omtale av møte kommer i Navigare nummer 4 (desember).