Skipsfører, overstyrmann og ansvarshavende vaktoffiser på bro på passasjerskip og tankskip med polarskipsertifikat som opererer i åpne polare farvann, skal ha ferdighetssertifikat Polarkoden -grunnleggende. Med åpne polare farvann menes områder hvor navigeringen kan skje uhindret med haviskonsentrasjon mindre enn 1/10. I åpne polare farvann skal det ikke finnes is dannet på land.

 

Skipsfører og overstyrmann på alle skip med polarskipsertifikat som opererer i andre polare farvann skal ha ferdighetssertifikat Polarkoden – videregående.

Ansvarshavende vaktoffiser på bro på alle skip med polarskipsertifikat som opererer i andre polare farvann, skal ha ferdighetssertifikat Polarkoden – grunnleggende.

Med andre polare farvann menes områder som ikke er isfrie eller åpne, eller åpne farvann hvor det finnes breis.

 

Det er mulig å søke om begge sertifikatene på overgangsordning hvis du har påbegynt opptjening av fartstid før 1. juli 2018 og søker om sertifikatet innen 1. juli 2020.

Begge sertifikatene får fem års gyldighet og de skal fornyes.

 

Kvalifikasjonskrav kan enkelt søkes opp på denne siden.

Du kan registrere søknad, betale gebyr og laste opp vedlegg elektronisk her