Nye sertifikater for fiskeskippere

  • Publisert: 04.01.2018

Etter høringer i 2017, ble det fastsatt endringer for fiskeskippersertifikater som trådte i kraft 1.1.2018.

Endringene medfører at det i dagens sertifikatstruktur for fiskeskippersertifikat finnes følgende 4 sertifikattyper:

  • Kompetansesertifikat fiskeskipper klasse A, som gir ubegrensede førerrettigheter på fiskefartøy i ubegrenset fartsområde
  • Kompetansesertifikat fiskeskipper klasse AB (nytt), som gir førerrettigheter på fiskefartøy med bruttotonnasje under 3000, i ubegrenset fartsområde
  • Kompetansesertifikat fiskeskipper klasse B, som gir førerrettigheter på fiskefartøy med bruttotonnasje under 500, i fartsområde Bankfiske II
  • Fiskeskippersertifikat klasse C, som gir førerrettigheter på fiskefartøy med lengde under 15 meter i fartsområde Bankfiske 1

Les mer om kvalifikasjonskrav og søknader om sertifikatene

Til toppen