DMLC Part I ble sist endret 18. januar 2017 i forbindelse med 2014 endringene til MLC konvensjon, 2006 (nye punkt nr. 15 og 16).

Nå er DMLC Part I ytterligere endret på grunn av nye og endrede nasjonale forskrifter.

Endringene er:

Ny forskrift 21. april 2017 nr. 515 om innredning, rekreasjonstilbud, kost og forpleining på skip

Denne forskriften opphever den gamle innredningsforskriften av 15. september 1992 nr. 707. DMLC Part I er oppdatert med den nye forskriften i følgende punkt:

 8. Accommodation (Regulation 3.1)
 9. On-board recreational facilities (Regulation 3.1)
 10. Food and catering (Regulation 3.2)
 Substantial equivalencies for item 8.

Les mer om ny innredningsforskrift i RSR 4-2017

Ny forskrift 19. desember 2017 nr. 2293 om sikkerhetsstillelse for forlatte arbeidstakeres rettigheter på norske skip.

Denne forskriften implementerer 2014 endringene til MLC konvensjonen, 2006. DMLC part I er oppdatert med den nye forskriften i punkt:

 15. Financial security for repatriation (Regulation 2.5)

Endret forskrift 18. februar 2005 nr. 145 om forskrift om garanti for trygderettigheter for arbeidstakere på norske skip.

Endringen av 19. desember 2017 er gjort for å gjennomføre 2014 endringene til MLC konvensjonen, 2006. DMLC part I er oppdatert med den endrede forskriften i punkt:

 16. Financial security relating to shipowners' liability (Regulation 4.2)

Les mer om ny forskrift om sikkerhetsstillelse og endringer i garantiforskriften i RSR 13-2017

Last ned liste over de siste endringene i DMLC Part I

Utstedelse av ny oppdatert DMLC Part I

1. Skip med DMLC Part I utstedt før 18. januar 2017 (uten punkt 15 og 16)

Søknad om ny DMLC Part I må sendes i god tid før MLC sertifikatet utløper. Bruk søknadsskjema KS-0207-4BE.

Les mer om 2014-endringene til MLC konvensjonen, 2006

2. Skip med ny DMLC Part I utstedt etter 18. januar 2017 (med punkt 15 og 16)

Sjøfartsdirektoratet vil i løpet av mars og april 2018 sende ut en ny DMLC Part I med endringene i nasjonale forskrifter. Det er ikke nødvendig å sende inn egen søknad om dette.

Utstedelse av ny DMLC Part II

  1. DMLC Part II må oppdateres i henhold til 2014 endringene (med punkt 15 og 16) og signeres av rederiet og inspektøren senest ved første fornyelse av MLC sertifikatet etter 18. januar 2017.
  2. Datoen for inspektørens signatur i DMLC Part II skal inntas i nytt MLC sertifikat.
  3. De siste forskriftsendringene i DMLC Part I medfører i seg selv ikke behov for ytterligere oppdatering av DMLC Part II og har ikke innvirkning på gyldigheten av eksisterende MLC sertifikat.
  4. Eventuelle endringer i DMLC Part II som skjer i løpet av MLC sertifikatets gyldighetsperiode skal håndteres i henhold til RSV 6-2015.

Mer informasjon om MLC

Forskjellig dato på DMLC Part I og DMLC Part II

Norge aksepterer at et skip seiler med en DMLC Part I som har nyere dato enn DMLC Part II så lenge begge dokumentene er korrekte versjoner i henhold til gjeldende MLC konvensjon, 2006, og at eventuelle endringer i DMLC Part II i sertifikatperioden loggføres i henhold til RSV 6-2015.