Skjemakatalogen som viser alle Sjøfartsdirektoratets skjemaer til bruk for næringen, har de siste årene hørt hjemme på en egen portal. Denne portalen er under gradvis avvikling. Målet er at våre kunder skal slippe å forholde seg til flere ulike nettsider, og ha vår hovednettside som kontaktpunkt for alle tjenester fra Sjøfartsdirektoratet.

Den nye skjemakatalogen vil ha samme inndeling i kategorier som den gamle, og inneholde både pdf'er og lenker til de skjemaene som finnes i elektronisk utgave.

For kundene vil det være enklere å finne fram og søke i den nye katalogen. Når det lenkes til skjemaer fra andre sider på nettstedet, vil kundene også enklere kunne velge språkversjon og elektronisk eller manuell versjon av skjemaet (der begge finnes).

Den nye skjemakatalogen publiseres mandag 29. januar. Den gamle skjemakatalogen vil eksistere parallelt med den nye en periode, men vil etterhvert avvikles.