Hele sikkerhetsmeldingen finner du her.

Den er gjeldende for små fartøy med inntil tolv passasjerer, mindre lasteskip og passasjerskip på Svalbard som skal forholde seg til polarkoden, men som ikke har polarskipssertifikat.

Operasjon i polare områder er krevende, med uforutsigbare vær- og isforhold. Fartøy som skal operere i slike områder bør ta sine forholdsregler og planlegge turen godt.

Forholdene i polare områder stiller høyere krav til kompetanse. Dette gjelder ikke minst bruken av navigasjons- og radioutstyr, da dette utstyret kan påvirkes av høye breddegrader. I tillegg er det lite utbygd mobildekning og VHF-dekning. I tillegg må det i risikovurderinger vurderes hvilke muligheter det er for å få hjelp dersom noe uforutsett skjer underveis.

Eksempelvis bør det allerede når rederiet planlegger å sende et fartøy til et polart område, kartlegges avstand til søk- og redningsressurser, nødhavn, slepehjelp, eller til andre fartøy som kan hjelpe til i en nødsituasjon.

Iskartene som blir utarbeidet blir ikke nødvendigvis oppdatert hver dag og er ikke høyoppløselige. De gir også bare et bilde av nåtiden og er ikke en prognose. Isforhold kan forandre seg raskt og er vanskelige å forutse. Det er viktig at mannskapet kjenner til hvordan de får tilgang på informasjonen og kvaliteten på informasjonen. 

Les hele sikkerhetsmeldingen her.