Som en del av kampanjen vil representanter fra Sjøfartsdirektoratets 16 tilsynskontorer besøke norske småbåthavner, der de vil slå av en prat om sikkerhet med folk i båtene. I tillegg sendes informasjonsbrosjyren "Trygg i båt" ut til et stort antall husstander langs hele norskekysten. I brosjyren finner en blant annet råd om sikkerhet i båt, en oversikt over sjømerkene og informasjon om regelverket knyttet til fritidsbåter.  

 

Ikke tilsyn, bare båtprat 

Sommeren 2019 fikk Sjøfartsdirektoratet i samarbeid med Sakkyndig råd for fritidsbåt på plass en handlingsplan mot fritidsbåtulykker, der visjonen er null hardt skadde eller omkomne i forbindelse med bruk av fritidsbåt. Mange av tiltakene innebærer målrettet holdningsskapende arbeid.   

– I dette arbeidet er det svært nyttig å komme ut i båthavner og prate med båtfolket i sitt rette element, sier Petter A. Søreng, seksjonssjef for seksjon fritidsfartøy i Sjøfartsdirektoratet. Han påpeker også at ingen skal være redde for å få besøkende fra direktoratet om bord 

Vi har allerede besøkt flere båthavner i sommer, og tilbakemeldingene fra fritidsbåtbrukerne har vært veldig gode.  Målet vårt er å bidra med informasjon og veiledning om sikker bruk av fritidsbåter, og i denne kampanjen er det ikke slik at vi fører tilsyn på båtene vi besøker, sier Søreng.  

 

Mange dødsulykker 

Ifølge båtlivsundersøkelsen 2018 er det over 900 000 fritidsbåter i Norge, og over 60 prosent av Norges befolkning har tilgang til å dra ut i fritidsbåt. I gjennomsnitt mister dessverre 30 familier sine kjære i forbindelse med bruk av fritidsbåt  hvert årFerske halvårstall fra Sjøfartsdirektoratet viser at 12 personer har omkommet i fritidsbåtulykker i år, tre flere enn på samme tid i fjor.  

 Vi ønsker unngå at ulykkestallene øker i takt med antall båtbrukere, og vi oppfordrer alle som skal på sjøen om tenke på både egen og andres sikkerhet, legger Søreng til.