Ny sikkerhetskampanje for fritidsbåtbrukere

  • Publisert: 15.07.2020

Årets hjemmesommer har ført til rekordmange nye båteiere. Sjøfartsdirektoratet synes dette er en hyggelig utvikling, men ser også at det er ekstra viktig å informere om tiltak som vil gjøre båtturene trygge og trivelige. Gjennom den nye kampanjen «Trygg i båt» håper vi å nå ut til både nye og eksisterende båtbrukere.

Som en del av kampanjen vil representanter fra Sjøfartsdirektoratets 16 tilsynskontorer besøke norske småbåthavner, der de vil slå av en prat om sikkerhet med folk i båtene. I tillegg sendes informasjonsbrosjyren "Trygg i båt" ut til et stort antall husstander langs hele norskekysten. I brosjyren finner en blant annet råd om sikkerhet i båt, en oversikt over sjømerkene og informasjon om regelverket knyttet til fritidsbåter.  

 

Ikke tilsyn, bare båtprat 

Sommeren 2019 fikk Sjøfartsdirektoratet i samarbeid med Sakkyndig råd for fritidsbåt på plass en handlingsplan mot fritidsbåtulykker, der visjonen er null hardt skadde eller omkomne i forbindelse med bruk av fritidsbåt. Mange av tiltakene innebærer målrettet holdningsskapende arbeid.   

– I dette arbeidet er det svært nyttig å komme ut i båthavner og prate med båtfolket i sitt rette element, sier Petter A. Søreng, seksjonssjef for seksjon fritidsfartøy i Sjøfartsdirektoratet. Han påpeker også at ingen skal være redde for å få besøkende fra direktoratet om bord 

Vi har allerede besøkt flere båthavner i sommer, og tilbakemeldingene fra fritidsbåtbrukerne har vært veldig gode.  Målet vårt er å bidra med informasjon og veiledning om sikker bruk av fritidsbåter, og i denne kampanjen er det ikke slik at vi fører tilsyn på båtene vi besøker, sier Søreng.  

 

Mange dødsulykker 

Ifølge båtlivsundersøkelsen 2018 er det over 900 000 fritidsbåter i Norge, og over 60 prosent av Norges befolkning har tilgang til å dra ut i fritidsbåt. I gjennomsnitt mister dessverre 30 familier sine kjære i forbindelse med bruk av fritidsbåt  hvert årFerske halvårstall fra Sjøfartsdirektoratet viser at 12 personer har omkommet i fritidsbåtulykker i år, tre flere enn på samme tid i fjor.  

 Vi ønsker unngå at ulykkestallene øker i takt med antall båtbrukere, og vi oppfordrer alle som skal på sjøen om tenke på både egen og andres sikkerhet, legger Søreng til.  

Til toppen