- For Sjøfartsdirektoratet er det viktig å være en samarbeidspartner i utvikling av ny maritim teknologi. Vi ser at utviklingen går raskere og dermed er det også viktig at vi som myndigheter er med i dette arbeidet både for å lære men også bidra med den kompetansen som vi sitter på i direktoratet, sier avdelingsdirektør i Sjøfartsdirektoratet Lars Alvestad.

Alvestad signerte kontrakten på vegne av Sjøfartsdirektoratet. Dette er det andre området i Norge som er godkjent som testområde for fjernstyring og autonomi – først ut var Trondheimsfjorden i 2016. Målet nå er legge til rette for testing av nye konsepter og fullskala programmer relatert til autonome fartøy i Storfjorden på Sunnmøre og tilstøtende fjordområder i Møre og Romsdal.

- Storfjorden brukes allerede i dag som arena for sjøprøver for nybygde og ombygde skip, og har nærhet til flere av Norges største skipsverft, påpeker Alvestad i forhold til hvorfor akkurat dette området nå velges ut.

I tillegg har Storfjorden flere relevante fergestrekninger som kan være godt egnet til å teste og utvikle sensorteknologi og styringssystemer som er nødvendig for å utvikle større grad av autonomi i skip. I området finner vi også flere oppdrettsanlegg, og den tilhørende sjøtransporten som denne virksomheten krever. Like viktig er også nærhet til forsknings- og utdanningsinstitusjoner som NTNU og Sintef.