Norge er gjennom EØS-avtalen forpliktet til å følge skipsutstyrsdirektivet, som i norsk rett er gjennomført i forskrift om skipsutstyr. Forskrift om skipsutstyr stiller krav om at nærmere bestemt utstyr som plasseres om bord på norske fartøy, skal være rattmerket.

Skipsutstyrsdirektivet, med tilhørende forordning, blir ikke oppdatert med henvisning til ny performance standard før tidligst i slutten av august. Det vil derfor ikke være adgang til å rattmerke EPIRB etter den nye performance-standarden før dette.

Frem til skipsutstyrsdirektivet er oppdatert vil en måtte installere EPIRB som er rattmerket etter dagens A.810(19) performance standard på norske fartøy.

Når skipsutstyrsdirektivet og forskrift om skipsutstyr er oppdatert med henvisning også til ny standard vil det i en overgangsperiode frem til 1. juli 2023 være tillatt å installere EPIRB som er rattmerket etter henholdsvis begge performance standarder.

Fra 1. juli 2023 skal alle EPIRB som installeres på norske fartøy være rattmerket etter performance standard MSC.471(101).

Noen av endringene i MSC.471(101) er at det blir krav til at EPIRB skal være utstyrt med GNSS for utsendelse av posisjon og AIS. Dette innebærer forbedringer som vil kunne bidra til økt sikkerhet for personer i nød.