Haugesundskonferansen 2017 har konsolidering, omstilling og nye muligheter som emne. En næring der mange aktører har slitt tungt etter fallet i oljeprisene, leter etter nye muligheter for å overleve og finne nye markeder. Teknologisk innovasjon og utvikling er et av områdene mange setter sin lit til. Da sjøfartsdirektør Olav Akselsen skulle snakke om mulighetene for norskflaggede fartøy, la han også vekt på ny teknologi.

- Den teknologien som er mulig - og lønnsom - vil bli tatt i bruk i nye skip. Og da er det til syvende og sist Sjøfartsdirektoratet som må godkjenne det. Det er tid- og kompetanskrevende. Derfor er det like greit å komme til oss med en gang, slik at vi sammen kan få ting til, oppfordret han.

Akselsen løftet fram de ferske initiativene for bygging av hydrogendrevne og autonome skip som eksempler på gode teknologiprosjekter som også stiller store krav til Sjøfartsdirektoratet.

- Slike innovasjoner er tidkrevende for oss, fordi det tar tid å øke vår kompetanse og fordi det hele tiden skjer ny utvikling. Men vi løser det ved å bygge opp egne kompetansegrupper som skal tidlig inn i arbeidet med godkjenning av nye løsninger. Vi ser behov for et regelverk for denne nye teknologien også internasjonalt, og har funnet det naturlig å engasjere oss for å være i forkant av utviklingen, sa Akselsen.

Det internasjonale aspektet betyr også at Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) blir viktig for Norges rolle i internasjonale fora. Jo mer tonnasje, desto mer innflytelse i organisasjoner som International Maritime Organisation (IMO). Akselsen fremhevet NIS som det raskest voksende internasjonale skipsregisteret i 2016, og minnet om at flere skip i NIS er en fordel for hele den maritime verdiskapningen.

- Vår oppgave som tilsynsmyndighet, er å stille de vanskelige spørsmålene om sikkerhet som gjør at man må finne de beste løsningene innenfor de nye teknologiene. Men samtidig skal vi også jobbe for å fjerne hindringer for ny teknologi i lov og regelverk. Jeg har stor tro på norsk verftsindustri og hele den maritime næringen, og at vi kommer til å ha norske sjøfolk i mange tiår fremover, konkluderte Akselsen.

Konsolidering og omstilling i fokus

Tross fortsatt nedgang i sysselsettingen i offshore og oljeservice er stemmene på konferansen positive, og det vises til mange lysglimt. Tord Dale i Maritimt Forum poengterte verftsnæringens evne til å dreie sin virksomhet fra offshore over på nye markeder som cruiseskip, brønnbåter og fartøy som anvender ny fremdriftsteknologi og løsninger for autonom drift.

Roger Holm, en av topplederne i Wärtsila Corporation, ser trender som stadig økende digital tilknytning i skipsteknologi, mer fokus på det grønne skiftet og delingsøkonomi modellert på tjenester som Uber innenfor sjøfarten. Hans spådom var at utviklingen vil gå svært raskt, og tildels føre til radikale endringer.

Ketil Aamnes fra DNV-GL viste til utvikling innenfor digitalisering og i bilindustrien som vil tas i bruk i skipsfarten, spesielt innenfor datainnsamling, designforbedringer og serviceutvikling.