Seksjonssjef Petter A. Søreng ved fritidsbåtseksjonen i Sjøfartsdirektoratet sier at målet med møtet er å skape enn felles arena i arbeidet med sikkerhet for fritidsfartøy.

– Vi i Norden har mer eller mindre de samme forholdene for bruk av fritidsfartøy, og vi synes derfor det er viktig å lære av hverandres arbeid på dette området. Vi håper også at årets møte vil avklare om det er mulig med ytterligere samarbeid, sier Søreng.

Sertifikater og ulykker

På dagsorden står diskusjon om registrering av fritidsfartøy, der praksisen er noe ulik i de nordiske landene. Hvilke sertifikater som kreves for å føre forskjellige typer fritidsfartøy blir også tatt opp, både når det gjelder sertifikater for båtførere innenlands, og hvilke krav som stilles ved leie av båt i utlandet.

Et annet viktig tema under konferansen går på ulykker med fritidsfartøy, og hvordan det drives forebyggende arbeid i de forskjellige landene. Det samme gjelder spørsmål knyttet til standardisering og CE-merking av fritidsfartøy, og hvilke kontroller som gjennomføres for å sjekke at båtene oppfyller sikkerhetsmessige krav.

Nordisk samling

På møtet deltar to personer fra den svenske Transportstyrelsen, en fra det finske Trafiksäkerhetsverket og to fra ICETRA, som er Islands transportmyndighet. I tillegg finner vi Skipsregistrene, og fritidsbåtseksjonen ved Sjøfartsdirektoratet som er arrangør.