Livet til sjøs kan vera krevande, med lange periodar heimefrå og begrensa kommunikasjon med vener og familie. Velferda om bord er difor viktig,  både  når det gjeld kost og mosjon, trivsel, fellesskap og velvære. Eit godt velferdsskip fremmar fellesskapet og samhaldet om bord, lagar tiltak mot sosial isolasjon og aktiverer alle.  

- Vi håpar at gode døme kan inspirera andre fartøy og reiarlag til innsats. Difor ber vi om å få tilsendt forslag til kandidatar til årets velferdsskip. Vinnaren blir kunngjort på Sjøsikkerhetskonferansen, som går av stabelen i Haugesund 22. – 23. september, fortel Trine C. Tynes i Sjøfartsdirektoratet. 

Skal fremma fellskap

Nasjonalt velferdsutvalg (SAFE) vil stå for juryeringa. Det vil bli lagt vekt på kreativitet og tiltak som fremmar fellesskap og som motverkar einsemd og sosial isolasjon. 

Meir informasjon finn du her. Send forslag og grunngjeving  til postmottak@sdir.no innan 31. august, og merk sendinga «Forslag til årets velferdsskip 2021». 

I fjor var det Viking Sun som stakk av med prisen. Det kan du lesa meir i denne artikkelen