Testing og sertifisering

Senest for to uker siden opplyste Sjøfartsdirektoratet at riggen BT-400PAU, som opprinnelig skulle flagge til Marshalløyene, i stedet blir flagget inn i NIS. Blant annet på grunn av den kompetansen vi besitter i direktortatet. Nå kommer nok en ny rigg inn i NIS.

– Fra 2012 til 2015 hadde vi byggeoppfølging av riggen West Mira, og var så godt som klar til registrering og sertifisering da den ble lagt i opplag. Nå har det gått tre år, og det må derfor testes og inspiseres en del på nytt før vi kan utstede sertifikater. Men det er positivt at de nå velger NIS når riggen skal ut i oppdrag, sier underdirektør for Flyttbare innretninger i Sjøfartsdirektoratet, Åse Waage.

Lav snittalder

Snittalderen på de flyttbare innretningene (MOU) i den norskflaggede flåten er svært god, kun 6,5 år, og med West Mira vil snittalderen reduseres ytterligere.

– Sjøfartsdirektoratet er best i verden blant flaggstatsmyndigheter når det gjelder Harsh Environmentet-segmentet og vi håper flere ser nytten av våre bidrag både i planlegging, bygging og drift, sier Waage.